Valikko

Småbarnsfostran i Grankulla

päiväkoti1

Småbarnsfostran är systematisk och målinriktad verksamhet som främjar barns uppväxt, utveckling och inlärning.

Småbarnsfostran är en central funktionell helhet inom servicen och stödsystemet för barnfamiljer. Föräldrarna har i första hand ansvar för sina barns fostran. Den offentliga småbarnsfostrans uppgift är att stödja föräldrarna i deras föräldraskap och i barnets fostran. Barnets spontana lek har en central roll i småbarnsfostran. 

Alla barn under skolåldern har rätt till kommunal dagvård när föräldraledigheten upphör. Ett år innan läroplikten börjar har barnet rätt till avgiftsfri förskoleundervisning.

Småbarnsfostran skapar en grund för en balanserad uppväxt och utveckling. Småbarnsfostran som består av dagvård och förskoleundervisning utgör en helhet av vård, fostran och undervisning. Den kommunala småbarnsfostran och förskoleundervisningen i Grankulla bildar en enhetlig, sammanhängande verksamhet som bereder väg för barnet till den grundläggande utbildningen.  Tillsammans med förskoleundervisningen bildar småbarnsfostran en helhet som främjar en välfärds-, omsorgs- och inlärningshelhet. Förskoleundervisningen ges i nära anslutning till småbarnsfostran. Beaktande av barnens individualitet fick de högsta poängen i småbarnspedagogikens klientenkät

Invånarna i huvudstadsregionen är huvudsakligen nöjda med kommunernas småbarnspedagogiska tjänster. Mest värdesätter vårdnadshavarna att barnen beaktas och uppfostras som individer. Det framgår av resultaten av en gemensam klientenkät för Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Enkäten genomfördes i oktober–november 2017 bland föräldrarna till barnen inom den kommunala och privata småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Resultaten analyseras och verksamheten utvecklas på basen av den respons enkäten gav såväl på stads- som individnivå.

Läs resultaten här:
FBG_PKS Varhaiskasvatuksen askys 2017_SAMMANFATTNING (pptx) (5.1 MB)
Asiakastyytyvaisyyskysely 2017, yhteenveto (pptx) (2.5 MB) (på finska tillsvidare)


Ansökan till dagvård

  • Ansökan till dagvård sker i första hand elektroniskt (nya kunder)
  • De familjer, vilka redan är kunder hos dagvården kan logga in sig till servicen sina bankkoder här > (Fungerar med OP, Handelsbanken, Nordea, Aktia och Danske banks koder)

(VETUMA-inloggning med bankkoder ger föräldrana tillfälle att via nätet ansöka om dagvårdsplats, ge sitt medtycke till den högsta dagvårdsavgiften i förhållande till barnets vårdtider, uppsäga vårdförhållandet eller ändra sina kontaktuppgifter.Detta gäller de familjer som redan har barn i dagvården i Grankulla, dvs familjer vars uppgifter finns sparade i dagvårdsprogrammet.)


Tjänster inom småbarnsfostran i Grankulla (pdf) (743.4 KB)

Dagvårdsavgifter fr.o.m. 1.3.2017 (pdf) (368.5 KB)

Ansökan om dagvård (pdf) (67.5 KB)

Inkomstutredning för faställande / justering av dagvårdsavgift (pdf) (363.4 KB)

Betalningsförbindelse (doc) (97 KB)

Företagarens inkomstutredning (på finska) (pdf) (191.1 KB)

Önskan om förflyttning (pdf) (50.1 KB)

Uppsägning av dagvårdsplats (pdf) (68.2 KB)

Stadens daghem >
Se också
Förskoleundervisning >Dagvårdsavgifter fr.o.m. 1.3.2017 (pdf) (368.5 KB)