Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Felanmälningar


Störningar i elnätet
Fortum Esbo (24 h)

020 520 5300

 
Störningar i fjärrvärme- och naturgasdistributionen
Fortum Esbo (24 h)

020 520 5400


Vattenförsörjningens felanmälan

Helsingforsregionens miljötjänster (24 h)

(09) 1561 3000

HSY Vesi >

Underhåll av gatu-belysning
(tjänstetid)

(09) 505 6391

(efter tjänstetid e-mail: veli.keski-kohtamaki @kauniainen.fi)

Skador på lyktstolpar och ledningar
Fortum Esbo (24 h)

020 520 5300

ENDAST VID NÖDFALL: Räddningsverket (24 h)

(09) 8162 8699
Allmänt nödnummer


112


Annanstans på webben

Fortum kundbetjäning >

HSY Vesi >

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä