Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Ekonomi

Grankulla stad tar emot räkningar elektroniskt från och med årsskiftet. Läs mer om detta (tillsivdare på finska) här >


Läs om stadens:


Läs mera om stadens drätselkontor

Läs>


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Aktuellt

E-faktura

Grankulla stad uppdaterar som bäst sina faktureringssystem, för att kunderna hädanefter ska kunna välja e-faktura i stället för den traditionella pappersfakturan och därigenom ta emot räkningarna från staden direkt på sin egen nätbank. I den första fasen erbjuds e-fakturaegenskapen inom staden fakturering av hyror och dagvård samt hemvård inom äldreomsorgen.

Under våren kommer möjligheten till e-fakturering att även utvidgas till vissa andra faktureringar.

Ta e-fakturan i bruk enligt anvisningarna på din nätbank.  Du får mer information via nätbanken eller bankens kundservice.


Drätselkontoret

Grankullavägen10

02700 Grankulla


FO nummer 0203026-2


Ekonomidirektör

Mikael Boström

tfn (09) 5056 228

e-post: fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Ekonomiplanerare

Tuija Sandelin

tfn (09) 5056 227

fax (09) 5056 535
e-post: fornamn.efternamn@grankulla.fiPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä