Valikko
Alla nyheter och kungörelser i kronologisk ordning

24.05.2016 E-tjänster inom hälsovården som stöd för den egna skötseln av hälsan(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Grankullaborna har från och med ifjol haft möjlighet att avgiftsfritt tillgodogöra sig av hälsostationens e-tjänster vid uppföljningen av det egna hälsotillståndet, egenvården och bedömningen av vårdbehovet.

Läs mera

18.05.2016 Socialbyrån stängd 25.5.2016 (Socialtjänsternas aktuellt)

Läs mera

17.05.2016 Medborgarinstitutets sommarmotion(Medborgarinstitutets aktuellt)

Läs mera

17.05.2016 Grankulla erbjuder hälsoundersökningar åt närståendevårdare(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

13.05.2016 Grankulla stad säljer 15 egnahemstomter i Björkgård(Markanvändningens aktuellt)

Läs mera

10.05.2016 Cykelfrukosten 10.5(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

01.04.2016 Granhultin koulun ruokasalin linjastohankinta(Anbudsbegäran)

Sista datum för inlämnande av anbud 25.4.2016 kl. 12.00

Läs mera

22.04.2016 Gatuplan för Brandkårsgränden(Kungörelser)

Läs mera

20.04.2016 Grönanläggningsarbeten på begravningsplatsen(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

08.04.2016 Årets naturutflyktskalender har utkommit(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

06.04.2016 Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla bereder ett förslag till separat lösning(Nyheter)

Regeringen har 5.4.2016 kommit överens om de fortsatta riktlinjerna för reformeringen av social- och hälsovården samt regionförvaltningsreformen.

Läs mera

04.04.2016 HRM:s ambulerande insamlingsbilar kommer igen(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

22.02.2016 Fel adress i munhälsovårdens sms-påminnelse(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

Skogsvårdsarbete i Grankulla(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

11.02.2016 Ingen hälsovårdare på hälsocentralens mottagning 22-26.2.2016(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

10.02.2016 Vattenhinderbana i simhallen på sportlovet!(Idrottsbyråns aktuellt )

Läs mera

08.02.2016 Problemet med remisser för ögonbottenfotografering åtgärdat(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

04.02.2016 Problem med hälsocentralens återuppringningssystem(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

04.02.2016 Munhälsovården på ny plats fr.o.m. måndagen 8.2.(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

26.01.2016 Laboratoriet betjänar endast enligt tidsbeställning(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Från och med måndag 25.1 betjänar laboratoriet endast enligt tidsbeställning.

Läs mera

25.01.2016 Slalombackens serviceväg grundrepareras(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

22.01.2016 Simhallen öppnar 1. februari klockan 6(Idrottsbyråns aktuellt )

Läs mera

20.01.2016 Hastigheterna är uppmätta på Helsingforsvägen(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

18.01.2016 Kasabergets skidspår har öppnats(Idrottsbyråns aktuellt )

Läs mera

18.01.2016 Idrottsplatserna kan inte plogas för närvarande (Idrottsbyråns aktuellt )

Läs mera

11.01.2016 Inskrivning av elever(Kungörelser)

Läs mera

Anmälningen börjar(Medborgarinstitutets aktuellt)

Fr.o.m. tisdagen 12.1 kl. 10 kan man anmäla sig till vårens kurser. Om du redan har förhandsanmält dig från höstens kurs behöver du inte anmäla dig på nytt.

Läs mera

08.01.2015 Elda på rätt sätt(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

07.01.2016 Planerna för skridskoåkning har öppnats(Idrottsbyråns aktuellt )

Läs mera

04.01.2016 Hälsostationen flyttar delvis till Villa Bredas lokaler 18.1.2015(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

18.12.2015 Situationen på hälsovårdscentralen och mottagningen(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

17.12.2015 Simhallen öppnas troligen 1.2.2016(Idrottsbyråns aktuellt )

Läs mera

16.12.2015 Hälsovård och äldreomsorg under julen(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

14.12.2015 Vattengymnastik och simskolor(Medborgarinstitutets aktuellt)

Läs mera

13.12.2015 Våren 2016(Medborgarinstitutets aktuellt)

Broscyren utdelad och kurserna publicerade på institutets hemsida. Anmälningarna börjar 12.1 kl.10.00

Läs mera

11.12.2015 Socialbyråns öppettider under jul och nyår(Socialtjänsternas aktuellt)

Läs mera

03.12.2015 Bygglov kan nu även sökas via e-tjänsten Lupapiste(Aktuellt från byggnadstillsynen)

Läs mera

01.12.2020 Simhallsläckan under kontroll(Idrottsbyråns aktuellt )

Läs mera

25.11.2015 Byggnadstillsynen påminner om snömassor(Aktuellt från byggnadstillsynen)

Läs mera

18.09.2015 Hälsostationens återuppringningssystem ur bruk 5.11 kl. 13-14(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

03.11.2015 Brist på vårdpersonal vid hälsocentralen(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

30.10.2015 Idétävlingen för stadshuskvarteret inleds(Markanvändningens aktuellt)

Läs mera

21.10.2015 Gallring vid vägrenar ger bättre sikt i korsningar(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

20.10.2015 Försäljningsplatser för julgranar i Grankulla 2015(Markanvändningens aktuellt)

Läs mera

14.10.2015 Köer till läkarmottagning på hälsocentralen(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

02.10.2015 Höstens influensavaccinering börjar i november(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

30.09.2015 Skogsvårdsarbete i Grankulla(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

18.09.2015 Simhallen i bruk först i januari(Idrottsbyråns aktuellt )

Läs mera

18.09.2015 Bekämpa råttorna i tid(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

17.09.2015 Social- och hälsovårdstjänsterna fungerar normalt 18.9.2015(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

10.09.2105 Bullerstörningar nattetid vid Grankulla station (Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

08.09.2015 Hälsocentralens telefonservice för tidsbeställning stockad(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

01.09.2015 Simhallens reparationstidtabell är ännu öppen (Idrottsbyråns aktuellt )

Läs mera

31.08.2015 Informationsmöte om utbyggnaden av centrum 9.9. kl. 18(Markanvändningens aktuellt)

Läs mera

26.08.2015 Simhallsbranden medför ändringar i gruppgymnastiktimmar(Medborgarinstitutets aktuellt)

Läs mera

25.08.2015 Den geologiska utflykten inhiberad(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

19.08.2015 Träningsgrupp för bäckenbottenmusklar(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

18.08.2015 Ta cykeln till tåget(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

18.08.2015 Tidvis köer på mottagningen vid hälsocentralen(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

18.08.2015 Ny överläkare vid hälsocentralen(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

18.08.2015 Tallbackavägen 2, aktuell detaljplaneändring(Markanvändningens kungörelser)

Läs mera

12.08.2015 Vallmogårds tak förnyas(Nyheter)

Läs mera

06.07.2015 Hemvården i Grankulla erbjuder sina klienter kroppsanalys(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

11.06.2015 Hälsovård och äldreomsorg sommaren 2015(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

11.06.2015 Socialtjänster SOMMAREN 2015(Socialtjänsternas aktuellt)

Läs mera

08.06.2015 Simhallen är öppen(Idrottsbyråns aktuellt )

Läs mera

04.06.2015 Beachvolleyboll vid simhallen(Idrottsbyråns aktuellt )

Beachvolleyplanen på simhallens utomhusområde är öppen för alla och ingår i simhallens inträdesavgift. Planen har restaurerats våren 2015, välkommen hit och spela!

Läs mera

03.06.2015 Grankullabornas patientuppgifter nu i tjänsten Mina Kanta-sidor (Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

29.05.2015 Simhallens utomhusbassäng öppnas måndagen 1.6.(Idrottsbyråns aktuellt )

Utomhusområdet håller öppet kl. 10-20 på vardagar och kl. 11-18under veckosluten.

Läs mera

26.05.2015 Grankulla skejtpark renoveras(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

26.05.2015 Ny liten park vid Båtlänningsvägen(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

26.05.2015 Grönanläggningsarbetena kring dammen vid Bensowsgränden har påbörjats- talkoarbete i juni(Aktuellt från kommuntekniken)

16.6.2015 kan stadens invånare delta i talkoarbete vid Bensowsdammen för att förgöra en skadlig främmande art, jätteslide.

Läs mera

27.04.2015 Fågelutflykt i stadsmiljö 28.4 klockan 18-20(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

24.04.2015 Patientdataarkivet snart i bruk i Grankulla(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

07.04.2015 Gatuplaner som gäller farthinder(Kungörelser)

Läs mera

09.04.2015 Centralidrottsplan öppnas 13.4.(Idrottsbyråns aktuellt )

Läs mera

07.04.2015 Idrottsplatsernas turer för 2015-2016 kan sökas(Idrottsbyråns aktuellt )

Läs mera

20.11.2014 Simskolor för barn våren 2015(Idrottsbyråns aktuellt )

Läs mera

07.01.2015 Info om skidspår och skridskobanor(Idrottsbyråns aktuellt )

Läs mera

24.03.2015 Riksdagsvalet 19.4.2015(Kungörelser)

Läs mera

20.03.2015 Ny ledande läkare vald(Nyheter)

Läs mera

03.03.2015 Stationsvägen 13(Markanvändningens kungörelser)

Kungörelse

Läs mera

03.03.2015 Meddelande om skogsvårdsarbeten(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

10.02.2015 Stadens trädfällningsanvisningar(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

09.02.2015 Planerna för upprustandet av Bensowsparken är aktuella(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

28.11.2014 Grönt vatten i Thurmansparkens Skvatterbäck (Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

21.11.2014 Hälsovårdscentralen inför ett system med återuppringning(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

29.10.2014 Problem med råttor?(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

28.10.2014 Provfiskning pågår i Gallträsk under vecka 44(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

09.10.2014 Helsingforsvägens gatuentrepenad påbörjas(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

15.09.2014 Grankullas buss- och tågtidtabeller på webben(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

13.08.2014 6-9 åringar, kom på vattenutflykt ti den 26.8(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

16.05.2014 Vårnaturutflykt för barn och familjer(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

29.04.2014 Ny justerad byggnadstillsynstaxa tas i bruk 1.7.2014(Aktuellt från byggnadstillsynen)

Läs mera

29.04.2014 Parkour i Thurmansparken!(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

27.01.2014 Har du sett citykaniner i Grankulla?(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

22.11.2013 Två nya parker har öppnats i Grankulla(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

20.06.2013 Gatubyggnads- och kommuntekniska projekt under 2013(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

30.05.2013 HRM följer luftkvaliteten i Grankulla i år(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

30.05.2013 Finlands naturcentrum Haltia öppnar den 31.5 (Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

18.04.2013 Stadsbanan presenterade sig 17.4.(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

04.03.2013 Har du en magnolia på din gård?(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

08.10.2012 Energisparveckan firas igen den 8-14.2012(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

01.10.2012 eReceptet i Grankulla(Hälsovårdstjänsterna informerar)

Läs mera

12.02.2012 Hundbajskampanjen börjar - är du redo?(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

02.02.2012 Undvik onödig tomgång(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera

17.01.2012 Vintermata fåglarna på rätt sätt(Miljöenhetens nyheter )

Läs mera