YLK keskustakuva
Samhällsteknik

MILJÖENHETEN

taivas
Grankullas miljöenhet svarar för miljövård och naturskydd. Miljöenhetens uppgifter omfattar tillsyn enligt lagstiftningen (bl.a. miljöskyddslagen, naturvårdslagen och avfallslagen). Uppgifterna omfattar också myndighetstjänster och planeringsuppgifter beträffande miljöskydd och naturvård.

Miljöenheten följer miljöns tillstånd och handleder och ger råd till stadsbor och företag. Miljösekreteraren behandlar tillstånd för miljöåtgärder enligt markanvändnings- och bygglagen och anmälan om buller enligt miljöskyddslagen.

Esboregionens miljö- och hälsoskydd svarar för miljö- och hälsoskyddet även i Grankulla.


Miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt
Tfn (09) 5056 269
Mobil 050 3236 269
fornamn.efternamn [at] grankulla.fi
Kontaktuppgifter:

Besöksadress:
Grankulla stadshus
Grankullavägen 10
02700 Grankulla

Öppettider må-fr 8.00-15.45

Postadress:
PB 52
02701 Grankulla

Tfn (09) 5056 269
Fax (09) 5056 535

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä