jalkapallo
Idrottstjänster

Stipendier och Understöd

 Grankulla stad beviljar årligen understöd och stipendier för att stödja lokala föreningar, verksamhetsgrupper och enskilda utövare i deras verksamhet. Understöd kan sökas för idrotts-, bildnings-, ungdoms- eller social- och hälsovårdsverksamhet. 


Idrottsnämndens understöd


Verksamhetsunderstöd

Ansökan om verksamhetsunderstöd för idrottsverksamhet görs på en blankett som finns att få på kultur- och fritidstjänsternas kontor, Grankulla bibliotek, stadens webbplats samt i stadshusets info.

 

Projektunderstöd

Projektunderstöd beviljas föreningar registrerade i Grankulla för ändamål som ansluter sig till idrottsverksamhet, bl.a. för att arrangera större evenemang eller betydande tävlingar eller för något annat välmotiverat ändamål. Projektunderstöd kan användas för kostnader som uppkommer i samband med det projekt som stöds.

 

Träningsstipendier för idrottare

Träningsstipendier kan beviljas ur medel som fastställts av stadsfullmäktige huvudsakligen till unga idrottare och tränare (under 29 år) som är fast bosatta i Grankulla eller har fast verksamhet i staden:

a) för att stödja den sökandes idrottsverksamhet,

b) för att erbjuda möjlighet till vidare studier inom understödstagarens egen sportgren,

c) stipendiet kan även vid särskilt vägande skäl beviljas som studiestöd för en begåvad studerande.

 

Närmare upplysningar ges av kultur- och fritidschefen, Anders Lindholm-Ahlefelt, tfn 050 3664 251, anders.lindholm-ahlefelt@kauniainen.fi


OBS! De allmänna principerna för beviljande av understöd inom kultur- och fritidssektorn har förnyats. Läs de nya principerna före du fyller i din ansökan.

Understöd som beviljas av kultur- och fritidssektorn söks på en blankett som är gemensam för alla kultur- och fritidssektorns understöd och stipendier. Blanketterna finns att få i Stadshusets info, Grankullavägen 10, och på kultur- och fritidstjänsternas kontor, Västra Skolstigen 1.


Blanketterna med bilagor adresseras till den nämnd som beviljar understödet och lämnas in  senast 13.3.2015 kl. 15.45. till:

Grankulla stad
Registraturen
Grankullavägen 10
02700 Grankulla 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä