jalkapallo
Idrottstjänster

Understöd

 

Idrottsnämndens understöd:

- årsunderstöd

-projektunderstöd

-kartunderstös

-träningsstipendier

 

 

Allmänna anvisningar

År 2014 delar idrottsnämnden ut sammanlagt 95.000 euro i understöd till idrotts-och motionsföreningar. Understöd beviljas i första hand i Grankulla registrerade idrottsföreningar  som huvudsakligen bedriver idrottsverksamhet. För att vara berättigad till undrstöd ska föreningen ha verkat minst ett kalenderår. Föreningens hemort ska vara Grankulla.

 

Understödansökan ska lämnas inom den kungörelsen utsatta tiden till stadens registratorskontor  add:

 

Grankulla Stad/ registrator

Grankullavägen 10

02700 Grankulla

                                          

Understöden till föreningar betalas på föreningens konto årligen i juni.

 

Beslut om idrottsunderstöd fattas av idrottsnämnden i april 2014.

 

Ansökningstiden för idrottsunderstöd går ut den 28 mars 2014 kl. 15.45

 

Försenade understödsansökningar beaktas inte. Bristfälligt ifyllda ansökningar och ansökningar som innehåller felaktiga uppgifter kan lämnas obehandlade.


Närmare uppgifter

Idrottssinstruktör Helena Pirvola-Nykänen

gsm 050-5556252

helena.pirvola-nykanen@kauniainen.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä