jalkapallo
Idrottstjänster

Idrottstjänsternas kontaktuppgifter

Kultur- och fritidschef:                                       Anders Lindholm-Ahlefelt  tfn 050-3664251
                                                                              fornamn.efternamn@grankulla.fi
                                               

                                            


Planmästare:                                                      vs. Sari Sarpaneva  tfn 050-3807687

(idrottsplaner)                                                     fornamn.efternamn@grankulla.fi


 

Simhallens hallmästare:                                  Sari Sarpaneva tfn 050-3807687

                                                                               fornamn.efternamn@grankulla.fi


 

Faktureringsadress:

Grankulla stad/Idrottsväsendet

Susanna Tommila

PB 1

02701 Grankulla


Idrottstjänster

Öppet må-fr 8.00-15.45
Vänstra skolstigen 1

02700 Grankulla
 
tfn (09) 50561 (växel)
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä