jalkapallo
Idrottstjänster

Simundervisning

Grankulla medborgarinstitutet ordnar simundervisning för invånare i alla åldrar. Simundervisningen för barn omfattar nybörjar-, fortsättnings- och teknikgrupper. För vuxna finns det teknikgrupper och motionssimningsgrupper. Dessutom leder vi daghemmens och skolornas simgrupper. Från den här sidans länk i höger  hittar du mera uppgifter om barnens simskolor.
NYBÖRJARGRUPP

Simskolans nybörjargrupp är avsedd för barn i åldern 5-8 år som ännu inte kan simma. Kursen har som mål att barnen hålls på ytan, vänjer sig vid vatten, lär sig grunderna i att simma, dyka, glida och flyta samt rätt ställning vid simning på mage och rygg. Nybörjarkursen ger barnet grundläggande färdigheter för att lära sig simma. Simläraren ser till barnen också i duschrummet. I simskolan för nybörjare är undervisningstiden inklusive omklädning 60 min. Gruppen har plats för 12 barn. Kursavgiften är 65€ och innehåller simavgiften.

 

FORTSÄTTNINGSGRUPP

Fortsättningsgrupp är avsedd för barn i åldern 5-8 år som kan simma 5-10 meter utan avbrott på mage eller rygg. Målet är att utveckla simkunnigheten, lära barnen att flyta bättre och utöka simsträckan samt förbättra simställningen. Undervisningen sker delvis i stora bassängen.
Simläraren ser till barnen också i duschrummet. På fortsättningskursen är undervisningstiden inklusive omklädning 60 min. Gruppen har plats för 12 barn. Kursavgiften är 65€ och innehåller simavgiften.

 

TEKNIKGRUPP

Simteknikgruppen är avsedd för barn i åldern 5-8 år som kan simma minst 25 meter på mage eller på rygg. Målet är att utöka simsträckan och samtidigt förbättra flytförmågan med hjälp av olika övningar samt stärka de vanligaste simsätten. På kursen görs övningar i olika simtekniker och simhopp. Undervisningen sker i stora bassängen. Simteknikgruppens undervisningstid inklusive omklädning är 60 min. Gruppen har plats för 12 barn. Kursavgiften är 65€ och innehåller simavgiften.


Följande simskolor ordnas under sommaren 2015. Anmälnin till sommarens simskolor börjar 14.4.2015 kl. 9.00 . Du kan anmäla dig till simskolor 

härifrån.....  Uimakoulut

 
challenge115


 

 


 

 


SIMSKOLOR  FÖR BARN  VÅREN 2015

SIMSKOLOR FÖR BARN VÅREN 2015 (pdf) (174.6 KB)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä