jalkapallo
Idrottstjänster

Idrottsplatsernas avvikande öppethållningstider

1.1.2014 - 31.12.2014


SIMHALLEN

01.01.2014         STÄNGD (Nyårsdagen)
06.01.2014         STÄNGD (Trettondag)
09.04.2014         Lågstadie simtävlingar (morgontävling), kassan stängs kl 08.00
                           öppnas på nytt kl.12.00
18.04.2014         STÄNGD (Långfredag)
19.04.2014         hallen är öppen 10-17
20.04.2014         hallen är öppen 10-17
21.04.2014         STÄNGD (Påsk annandag)
30.04.2014         hallen är öppen 06-17 (Valborgsmässoafton)
01.05.2014         STÄNGD (Första maj)
29.05.2014         STÄNGD (Kristi himmelsfärdsdag)
SIMHALLEN ÄR STÄNGD  PÅ SOMMAREN UNDER TIDEN 20.06-27.07.2014

Uteområdet under sommarpausen 23.06-27.07.2014 öppet kl 08.00-20.00
 
06.12.2014            STÄNGD (Självständighetsdagen)
24.12.2014            STÄNGD (Julafton)
25.12.2014            STÄNGD (Juldagen)
26.12.2014            STÄNGD (Annandag jul)
31.12.2014            hallen är öppen 6.00-17.00 (Nyårsafton)
01.01.2015            STÄNGD (Nyårsdagen) 


1.1.2014 - 31.12.2014


BOLLHALLEN

            1.1.2014                  STÄNGD
            17.4.2014               hallen stängs kl.20.00
    18.4-21.4.2014               STÄNGD (Påsk)
          30.4.2014                   hallen stängs kl.14.00
            1.5.2014                  STÄNGD

                          

     20-22.6.2014                  STÄNGDExtra träningstider under sommaren utdelas vid behov under tiden 23.6.-10.8.2014
BOLLHALLEN ÄR STÄNGD UNDER TIDEN 23.6.2012-10.8.2013

               6.12.2014             STÄNGD
             23.12.2014             STÄNGS KL.18.00
  24.12.-26.12.2014             STÄNGD
             31.12.2014            hallen stängs kl. 14.00


ISHALLEN / UPPVÄRMBAR KONSTGRÄNPLAN

                1.1.2014              Hallen öppnas  14.45
        29.3-1.4.2014           STÄNGD
   STÄNGD UNDER TIDEN 8.6-27.7.2014 (SOMMARPAUS)

              23.12. 2014          hallen stängs kl.20.00
    24.12.-26.12.2014           STÄNGD
               31.12.2014          hallen stängs kl.15.00


UTEIDROTTSPLATSER

                 1.1.2014      Idrottsplatserna är stängda
         18.4-21.4.2014       STÄNGD
               30.4.2014    idrottsplatserna stängs kl. 14.00
                  1.5.2014     STÄNGD

                 
                20.6.2014     STÄNGD
                21.6.2014     STÄNGD
                26.6.2014    idrottsplatserna är öppna kl.12.00-20.00
                6.12.2014    STÄNGD
              23.12.2014  uteplatserna stängs 18.00
  24.12.-25.12.2014   STÄNGD
             26.12.2014     skidspåren och skrinskoplanen körs vid behov enligt väder
              31.12.2014     uteidrottsplatserna stängs kl.15.00
  

CENTRALIDROTTSPLANEN

ÖPPEN ENLIGT  VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN 
           
            

bollhallen


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä