jalkapallo
Idrottstjänster

Idrottstjänster

 

Grankulla är en mångsidig idrottsstad. Idrottsplatserna är lätt tillgängliga för invånarna. Det goda nätverket av idrottsanläggningar möjliggör motions-och hälsoidrott och föreningarnas tränings-och tävlingsverksamhet under alla årstider.

 

Grankullas idrottstjänster skapar förutsättningar för mångsidig motionsverksamhet i samverkan med andra verksamhetsenheter och idrottsföreningar.

Idrottstjänsternas centrala strategiska mål är att främja invånarnas hälsa och välbefinnande under hela deras levnadslopp.

 

Idrottstjänster utvecklar det lokala och regionala samarbetet och den hälsofrämjande motionsverksamheten genom att stödja medborgaraktivitet, erbjuda idrottsplatser och ordna ledd motionsverksamhet.Anmälan till ledd motion:

 

Anmälning till vårens 2015 kurser börjar på internet fr.o.m. torsdag 8.1.2015 kl. 10.30.

Du kan anmäla dig  Opinto-ohjelma


Anmälningar tas emot också per telefon torsdag 8.1.2015  kl. 10.30-16.00 tfn. 050-555 6252 och 050-3031977 .


Välkommen och motionera !

Vårterminen inleds vecka 3  fr.o.m. 12.1.2015


Understöd för idrottsföreningar

Understöd som beviljas av kultur- och fritidssektorn söks på en blankett som är gemensam för alla kultur- och fritidssektorns understöd och stipendier. Blanketterna finns att få i Stadshusets info, Grankullavägen 10, och på kultur- och fritidstjänsternas kontor, Västra Skolstigen 1.


Blanketterna med bilagor adresseras till den nämnd som beviljar understödet och lämnas in  senast 13.3.2015 kl. 15.45. till: 

Kontaktinformation

Hallmestare, tf. planmestare
Sari Sarpaneva
tfn. 050-3807687

Idrottsinstruktör (ledd motion)
Helena Pirvola-Nykänen
tfn (09) 5056 252
050-555 6252

Kultur- och fritidsbroschyr våren 2014

Grani kultur o fritid (pdf) (1.9 MB)

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä