Thurmaninpuiston sillanalunen Foto: Salla Ikonen

Specialdagvård


En av dagvårdens uppgifter är att så tidigt som möjligt upptäcka och åtgärda olika slag av störningar eller förseningar i utvecklingen samt erbjuda erforderligt stöd med hjälp av vård, fostran och undervisning. I första hand anordnas dagvården för barn som behöver särskilt stöd tillsammans med andra barn i vanliga barngrupper samtidigt som de får särskild handledning. En indivuduell rehabiliteringsplan görs upp för varje barn i samråd mellan barnets föräldrar, dagvårdspersonalen och specialarbetare, samt vid behov den instans som undersöker barnet.

Kontaktuppgifter:

Sakkunninga i
specialdagvårdsfrågor

konsulterande specialbarnträdgårdslärare (sve)
Henrietta Munck
tfn (09) 5056 810 / 050 5739010
e-post:
henrietta.munck [at] grankulla.fi

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä