Ostoskeskus 06.05.2013 köpcentrum
Social- och hälsovård

Samarbetsinstanser


Daghemmen idkar regelbundet samarbete med:


 • sakkunning inom specialdagvården
 • talterapeut
  • för tal- och uttalsstörningar samt rikare ordförråd
 • psykolog/familjerådgvningen
  • skolmognadsfrågor
  • frågor om uppväxt och uppfostran
 • barnrådgivningen
  • hälsofrågor

LAKU


I arbetsgruppen för rehabilitering av barn (laku) ingår rådgivnings- och skolläkare, rådgivningssköterskor, hälsocentralens psykolog, familjerådgivningens psykolog och socialarbetare, talterapeut, och specialbarnträdgårdslärarna. Arbetsgruppens uppgift är att uppskatta behovet av rehabilitering hos barn som behöver extra vård och stöd, samt uppgöra och uppfölja deras rehabiliteringslaner

Skolan

  • samarbete för övergången från förskola till skolstart

Idrottsväsendet

  • simskola för 6-åringar

Församlingen

  • evenemang i anknytning till kyrkohögtiderna
  • besök

Samarbete idkas också enligt överenskommelse med konstskolan och musikinstitutet.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä