Thurmaninpuiston sillanalunen Foto: Salla Ikonen

Lekverksamhet och andra alternativ inom dagvården


Privata daghem, lekskolor och klubbar

Ekebo

Stationsvägen 20
Annina Nieminen 
tfn 050 3628137
dagis [at] ekebodagis.fi  *)
"Ur och skur" verksamhet, hel – och halvdagsvård för barn över 3 år
www.ekebodagis.fi


Församlingens dagklubbsverksamhet

Kavallvägen 3
tfn (09) 5052398
Grankulla svenska församling

Lekverksamhet utomhus

I juni arrangerar stadens ungdomsväsende ledd lekparksverksamhet. Verksamheten är i främsta rummet avsedd för barn i skolåldern. Närmare information ges i maj i lokaltidningen.

Privata lekparker


Ekebo / Stationsvägen 17

tfn 0403223306 (kl. 9-12)
eller Nina Dristig tfn 0405255945
nina.dristig [at] gmail.com *)

Kasabergets lekpark /  Tallbackavägen 37 A

Katharina Aalto
tfn 050 5333480
katharina.aalto [at] gmail.com *)

Hurtigs park (Liisan puisto) / Köpingsvägen 28

Merja Järvinen
tfn 040 7441214
merjapjarvinen [at] gmail.com *)
*)  [at] ersätts med @-märke

Daghemmes gårdsplaner får användas fritt då daghemmen är stängda.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä