Thurmaninpuiston sillanalunen Foto: Salla Ikonen

Dagvård och förskola i Grankulla

päiväkoti1

Barndagvården är en del av den allmänna sociala servicen. Utgångspunkterna för verksamheten är barnet med familj. Med barndagvård avses daghemsvård, familjedagvård och lekverksamhet. Lekverksamheten kompletterar den övriga dagvården och erbjuder stimulerande verksamhet åt barn som vårdas hemma. Hemvårdsstödet är ett alternativ till dagvården. Alla familjer med barn under skolåldern har rätt att välja mellan kommunal eller kommunalt stödd barndagvård, stöd för privat vård av barn eller hemvårdsstöd för barn under tre år.

Målsättningen inom dagvården är att i enlighet med målsättningen i lagen om dagvård stöda familjerna i deras fostran av barnen och att i samråd med familjerna befrämja en balanserad utveckling av barnets hela personlighet. Dagvården skall för sin del erbjuda barnet bestående, trygga och varma relationer, verksamhet som stöder barnets utveckling i sin helhet samt en gynnsam uppväxtmiljö. I pedagogiken ingår fysisk, social, emotionell, intellektuell, etisk och estetisk fostran och religionsfostran som respekterar familjernas övertygelse. Tvåspråkigheten i staden utnyttjas som en rikedom. Dagvården i Grankulla betonar dessutom hänsyn till den kringliggande naturen. I den tidiga fostran som sker i daghemmet beaktas barnets utvecklingsnivå, behov och intressen.

Avgiftsfri förskoleundervisning ordnas i alla de daghem till vilka minst sju barn i förskoleåldern söker. Daghemsmiljön är utformad för att stöda förskoleundervisningen så att barnen varje dag kan lära sig något nytt. Rätten till avgiftsfri förskoleundervisning gäller året innan läroplikten inleds. Förskoleundervisningen följer skolornas verksamhetstider och den dagliga undervisningstiden är 4 timmar.

  • Ansökan till dagvård sker i första hand elektroniskt (nya kunder)
  • De familjer, vilka redan är kunder hos dagvården kan logga in sig till servicen sina bankkoder härifrån > (Fungerar med OP, Handelsbanken, Nordea, Aktia och Danske banks koder)
(VETUMA-inloggning med bankkoder ger föräldrana tillfälle att via nätet ansöka om dagvårdsplats, ge sitt medtycke till den högsta dagvårdsavgiften i förhållande till barnets vårdtider, uppsäga vårdförhållandet eller ändra sina kontaktuppgifter.Detta gäller de familjer som redan har barn i dagvården i Grankulla, dvs familjer vars uppgifter finns sparade i dagvårdsprogrammet.)

 

Tjänster inom småbarnsfostran i Grankulla (pdf) (546.5 KB)

Vårsol


Kontaktuppgifter

Grankullavägen 10

02700 Grankulla


Chef för småbarnsfostran

Annika Hiitola

tfn (09) 5056 820

i allmänhet må, ti, to kl. 9:30-11

annika.hiitola [at] grankulla.fi


ersättare daghemsföreståndare
Paula Somila
tfn (09) 5056 476
paula.somila [at] grankulla.fi


förfrågningar om dagvårdsplatser
Eva Björkstam
tfn (09) 5056 347

byråföreståndare, dagvårdsfakturering

Kaarina Taira

tfn (09) 5056 256 

kaarina.taira [at] grankulla.fi
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä