Vitsippor   Foto: CH

Understöd


Anvisning för sökande av reparations- och energiunderstöd 2014

Ansökningstiden för reparations- och energiunderstöd av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har börjat. ARAs ansökningsblanketter och eventuella bilagor ska lämnas till Grankulla stads registratur senast 27.3.2014.
Man kan ansöka om reparations-, energi- och hissunderstöd samt understöd för avlägsnande av rörelsehinder och sanitära olägenheter.

Understöd ansöks med ARAs blanketter ARA 35, ARA 36a, 36c och 36d. Blanketterna finns på ARAs hemsida www.ara.fi/blanketter

Information om förutsättningarna för beviljande och om godtagbara reparationsåtgärder finns på www.ara.fi.

Ansökningarna lämnas till: Grankulla stad/registratur, PB 52, 02701 Grankulla (per post) eller Grankullavägen 10 (besöksadress).

Grankulla 24.1.2014  Byggnadstillsynen


ARA:s understöd år 2014

För sådana bostadshus eller lägenheter i Grankulla som är i bostadsbruk året om kan understöd ur statsmedel sökas enligt följande:


  1. Understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder
  2. Understöd för granskning av byggnads skick när det är fråga om fuktskadad, hälsoskadlig byggnad
  3. Behovsprövat energiunderstöd

Ansökningsblanketter och ytterligare information på ARAs webbplats www.ara.fi eller ARA tfn 020 610 125.

Ansökningar jämte bilagor ska lämnas till Grankulla stads registratur, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla senast 27.3.2014.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä