YLK keskustakuva
Samhällsteknik

Kontaktuppgifter


Byggnadsinspektör Sirkka Lamberg  tfn 5056 211
(telefontid tisdag och torsdag kl. 9.30-11.00)
förnamn.efternamn@grankulla.fi
* tillståndsrådgivning
* presentation av byggprojekt (bokas per e-post)

2. Byggnadsinspektör Johan Hellberg tfn 5056 209
förnamn.efternamn@grankulla.fi
* lov för jordvärmebrunn
* byggteknisk rådgivning
* konstruktionsplaner och specialritningar
* inledande möten och inspektioner (bokas per e-post)
* godkännande av ansvariga arbetsledare
  
Assistent Eeva Hyvärinen tfn 5056 210
förnamn.efternamn@grankulla.fi
* kundservice
* utskick av beslut och utdrag
* fakturering
* reparations- och energiunderstöd samt konjukturrelaterade understöd
* ritningar (beställningstid cirka 2 dagar)


Besöksadress:

Grankulla stadshus
Grankullavägen 10
02700 Grankulla


Postadress:

Grankulla stad
Byggnadstillsynen
PB 52
02701 Grankulla

fax: (09) 5056 535

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä