YLK keskustakuva
Samhällsteknik

Grankulla stads byggnadsordning

Byggnadsordningens syfte är att utveckla Grankulla till en trivsam, småhusdominerad
stad där byggsättet respekterar Grankullas traditioner och byggnadsbestånd.

Byggnadsordning (pdf) (547.5 KB)

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä