Gallträsk, hösten 2013. Foto: Max Staudinger

Aktuellt


6.6.2014


Enkät till företag verksamma i Grankulla

Med den här enkäten kartlägger staden åsikterna hos företag verksamma i Grankulla om hur staden kunde utveckla och förbättra sin verksamhet ur företagens synvinkel. Enkätresultaten utnyttjas bland annat vid utvecklandet av samarbetet mellan staden och näringslivet samt vid beredningen av Grankullas näringspolitiska program.
Enkäten kan besvaras t.o.m. 25.6.2014.

SVARA PÅ ENKÄTEN  HÄR >Yrittäjät Kauniainen-GrankullaGrankulla Företagare Rf.


Föreningen är en intressebevakningsorganisation för små- och medelstora – företagare både på lokal- och riksnivå.

Grankulla Företagare rf

FöretagsEsbo


Yritys FöretagsEsbo logo paikkakunnilla RGBTjänster för nya och fungerande företag

FöretagsEsbo erbjuder rådgivningstjänster. Vi hjälper personer som överväger att grunda ett företag  med planeringen av affärsverksamheten, utvecklandet av företagsidén och  ger råd vid grundandet av företaget.

Fungerande företag får rådgivning både vid utvecklandet av  företaget, t.ex. vid internationalisering  eller vid eventuella svårigheter i affärs-verksamheten. Rådgivningen är kostnadsfri och konfidentiell.

Tidsbeställning:
tfn 046 870 11
Innopoli 1
Teknikvägen 12
02150 Esbo
 YritysEspooPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä