Ostoskeskus 06.05.2013 köpcentrum
Social- och hälsovård

Aktuellt

Öppettider för hälsovård och äldreomsorg under jul och ny årÄldreomsorg

Social- och hälsovårdssektorns resultatområde för hem- och institutionsvård ändras 1.1.2011 till resultatområdet för äldreomsorg. Resultatområdet leds av chefen för äldreomsorg.

 

Till resultatområdet för äldreomsorgen i Grankulla hör HemvårdVilla Breda servicecenter och åldringshem, vårdhemmet  Villa Anemone och hälsocentralens bäddavdelning Ekkulla. Servicehemmet  Villa Apollo har 16 bostäder och ett grupphem.


Under denna rubrik hittar ni länkar till sidor med innehåll speciellt för seniorer.


Mera seniorinformation finner ni  via vårt A-Ö register genom att välja ämnesordet  seniorer.


 

Boende

Bostadsbidrag
Bostadsärenden
Färdtjänst

Måltider

Trygghetstelefon

Villa Breda servicenter - åldringshem 

Villa Apollo

Villa Anemone

Hälsovård

Hälsocentralens tjänster
Hälsocentralens vårdavdelning
Institutionsvård
Seniorrådgivning
Kultur

Biblioteket

Kulturtjänster

Medborgarinstitutet

Evenemangskalender


Socialtjänster

Hemvård- och stödtjänster
Närståendevård
Servicelinjen
Äldrerådet
Kontaktupgifter

Äldreomsorgschef
Anja Kahanpää
tfn (09) 5056 360

Hemvårdsledare
Juuso Kekki
tfn (09) 5056 461
fram till 2.4 kl. 8-10
fr.o.m 7.4 kl. 12-13

fornamn.efternamn@grankulla.fi


Annanstans på nätet

Arbetspension.fi
FPA

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä