Valikko

De ungas påverkningsgrupp

De ungas egen påverkningsgrupp är en stor fördel för de unga kommuninvånarna. Påverkningsgruppens uppgift är att följa det kommunala beslutsfattandet och iaktta att de unga hörs på riktigt i ärenden som gäller dem. Påverkningsgruppen kan också ordna olika evenemang efter smak och tycke. Gruppens verksamhet är i hög grad beroende på gruppens medlemmars egna önskemål, dvs. gruppen har full möjlighet att inverka på verksamhetens innehåll.


06.08.2012

Delaktighetsguide för dem som jobbar med barn och ungdomar

Genom att beakta ungdomar och deras delaktiget i kommunala processer och verksamhetsmiljöer kan man påverka undgomarnas aktiva och välmående roll i kommunen. För att göra delaktighetsarbetet enklare har ungdomstjänsterna i Grankulla gjort en guide, som kan användas av beslutsfattare, tjänstemän och andra som jobbar bland barn och ungdomar. Närmare upplysningar om guiden ger kultur - och fritidschef Anders Lindholm-Ahlefelt tfn. 050 3664251
 
Delaktiga barn och unga - en bättre kommun (pdf) (212.1 KB)