Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Kontaktuppgifter

På denna sida finns kontaktuppgifter till stadens personal och ämbetsverk.
Du kan kontakta oss per e-post, brev, fax eller per telefon.

E-postadresserna; fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

 Bildning

Björkstam, Eva, daghemsföreståndare
Ehonsalo, Pirjo, daghemsföreståndare
Forss-Ilves, Riia, daghemsföreståndare
Hiitola, Annika, tf. chef för småbarnsfostran
Lindholm-Ahlefelt, Anders, kultur- och fritidschef
Numminen, Piritta, biblioteksdirektör
Ojanperä, Riitta, daghemsföreståndare
Rönnlund, Anette, daghemsföreståndare
Vuosalmi, Kirsi, daghemsföreståndare
Munck, Henrietta, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Mylläri, Jarkko, läromiljöutvecklare
Stubbe, Marjut, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Bergholm, Jamina, öppen familjeverksamhet
Somila, Paula, daghemsföreståndare


Bildning » Biblioteket

Numminen, Piritta, biblioteksdirektör
Anjala, Kristiina, servicesekreterare
Berg, Alexandra, ansvarig biblioteksfunktionär
Björnman, Tuula, specialbiblioteksfunktionär
Grundvall, Maria, informatiker
Juutinen, Anna, ansvarig biblioteksfunktionär
Kantanen, Sari, biblioteksfunktionär
Lamminparras, Merja, informatiker
Luhtanen, Terhi, biblioteksfunktionär
Nuutila, Jarkko, ansvarig biblioteksfunktionär
Rulamo, Päivi, biblioteksfunktionär
Salin, Saara, informatiker
Sissala, Riikka, informatiker
Vartia, Merja, ansvarig biblioteksfunktionär


Bildning » Förvaltning och ekonomi

Backman, Heidi, bildningsdirektör
Mellanen, Petri, ekonomichef
Mylläri, Jarkko, läromiljöutvecklare
Viitanen, Anna, förvaltningssekreterare


Bildning » Idrottsväsendet

Pirvola-Nykänen, Helena, idrottsinstruktör
Rusanen, Janne, planmästare
Sarpaneva, Sari, hallmästare


Bildning » Kulturväsendet

Lindholm-Ahlefelt, Anders, kultur- och fritidschef
Kärki, Jouni, kulturproducent


Bildning » Medborgarinstitutet

Renman, Roger, rektor
Häyrinen, Mikaela, byråföreståndare
Nurmi, Leena, planeringsansvarig lärare


Bildning » Skolväsendet

Aarniokoski, Sari, undervisningschef
Ahlholm, Ilpo, rektor
Liitti-Saarela, Päivi, biträdande rektor
Mollgren, Bjarne, undervisningschef
Ranta, Jarmo, rektor
Rekiranta, Riitta, rektor
Rosenqvist, Anders, rektor
Sunesdotter, Catharina, rektor
Höglund, Maria, skolpsykolog
Leimuvaara, Niina, skolsekreterare
Munnukka, Anja, skolsekreterare
Rantanen, Pirjo, skolsekreterare
Sirén, Marja, skolsekreterare
Storbacka, Brita, skolsekreterare
Svartsjö, Lisa, skolpsykolog
Waltonen, Marja Liisa, skolkurator
Westerling, Martin, skolpsykolog
Westerlund, Sonja, skolsekreterare
Wahlström, Niklas, rektor


Bildning » Småbarnsfostran

Björkstam, Eva, daghemsföreståndare
Ehonsalo, Pirjo, daghemsföreståndare
Forss-Ilves, Riia, daghemsföreståndare
Hiitola, Annika, tf. chef för småbarnsfostran
Ojanperä, Riitta, daghemsföreståndare
Rönnlund, Anette, daghemsföreståndare
Vuosalmi, Kirsi, daghemsföreståndare
Munck, Henrietta, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Stubbe, Marjut, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Sundkvist, Sofia,
Bergholm, Jamina, öppen familjeverksamhet
Somila, Paula, daghemsföreståndare


Bildning » Ungdomsväsendet

Himberg, Patrik, specialungdomsledare (finskspråkig)
Mäkiö, Jan, specialungdomsledare (svenskspråkig)
Pynnönen, Elina, byråsekreterare
Sidibeh, Modou, ungdomsledare (svenskspråkig)
Haapalainen, Kermit, ungdomsledare (finskspråkig)


Ekonomi- och it-förvaltning

Boström, Mikael, ekonomidirektör
Rusama, Seppo, dataadministrationschef
Sandelin, Tuija, ekonomiplanerare
Aurala, Pauliina, redovisningsplanerare
Enbäck, Tuula, huvudkassör
Hietala, Jari, systemspecialist
Jokela, Veli-Matti, IT-planerare
Keskiharju, Ville, dataadministrationsspecialist
Kivi, Matti, projektplanerare
Pellinen, Raija, systemexpert
Saarinen, Sirpa, reskontraskötare


Kost- och rengöringsservice

Korhonen, Leila, kosthållschef
Korpinen, Pirjo, serviceförman
Altonen, Antti, matserviceföreståndare
Asplund, Sirkku, matserviceföreståndare
Hikman, Susan, matserviceföreståndare
Huotari, Niina, matserviceföreståndare
Huttunen, Tiina, matserviceföreståndare
Hållfast, Tuija, matserviceförman
Iikkanen, Lea, matserviceföreståndare
Karlsson, Gun, matserviceföreståndare
Kooni, Samrit, matserviceföreståndare-städare
Korkeila, Katri, matserviceföreståndare
Manner, Suvi, matserviceföreståndare
Pukonen, Elina, matserviceförman, Villa Breda


Ledande tjänstemän

Backman, Heidi, bildningsdirektör
Boström, Mikael, ekonomidirektör
Harju, Marianna, direktör för samhällstekniken
Hytönen, Päivi, personalchef
Söderlund, Gun, stadssekreterare
Widén, Torsten, stadsdirektör
Aarniokoski, Sari, undervisningschef
Ahlholm, Ilpo, rektor
Ekholm, Marianne, chef för servicecentret
Filipsson-Korento, Lena, stadsjurist
Granlund-Blomfelt, Anna-Lena, miljöchef
Hiitola, Annika, tf. chef för småbarnsfostran
Ilonen, Susanna, ansvarig tandläkare
Jahnsson, Markus, informationssekreterare
Kahanpää, Anja, äldreomsorgschef
Koivunurmi, Jaakko, kommunteknikchef
Korhonen, Leila, kosthållschef
Koskinen, Minna, projektchef
Lamberg, Sirkka, byggnadsinspektör
Lassila, Marko, markanvändningschef
Lindholm-Ahlefelt, Anders, kultur- och fritidschef
Lotvonen, Heljä, ansvarig läkare för hem- och institutionsvården, tf. ledande läkare
Mellanen, Petri, ekonomichef
Metsälä, Tommi, byggchef
Mollgren, Bjarne, undervisningschef
Numminen, Piritta, biblioteksdirektör
Ranta, Jarmo, rektor
Rekiranta, Riitta, rektor
Renman, Roger, rektor
Rosenqvist, Anders, rektor
Rusama, Seppo, dataadministrationschef
Sunesdotter, Catharina, rektor
Tikkanen, Ulla, social- och hälsovårdsdirektör
Kalliomaa, Pilvi, vs. förvaltningschef/förvaltningsassistent
Koskinen, Tommi, tf. ekonomichef/
Myhrberg, Jaana, socialservicechef


Personal- och löneförvaltningen

Hytönen, Päivi, personalchef
Hirvensalo, Laura, lönesekreterare
Hyttinen, Eeva, lönebokförare
Luostarinen, Katja, lönesekreterare
Mäkäräinen, Pirkko, lönesekreterare
Ohtamaa, Tuija, löneförvaltningssekreterare
Vänttilä, Kerstin, lönesekreterare


Samhällsteknik

Harju, Marianna, direktör för samhällstekniken
Aarni, Tapani, kommunteknikingenjör
Granlund-Blomfelt, Anna-Lena, miljöchef
Hellberg, Johan, byggnadsinspektör
Koivunurmi, Jaakko, kommunteknikchef
Lamberg, Sirkka, byggnadsinspektör
Lassila, Marko, markanvändningschef
Lehto, Ilona, byggnadsingenjör
Långström, Lennart, projektingenjör
Metsälä, Tommi, byggchef
Määttälä, Johanna, fastighetsingenjör
Porvali, Leena, sektorsekreterare
Salminen, Matti, markanvändningsingenjör
Aavalehto, Minna, underhållsträdgårdsmästare
Ahonen, Riitta, sekreterare för lokaladministration
Fonselius, Keijo, underhållsingenjör
Fors, Rita Maria, byråföreståndare
Haka-Taivalmäki, Ari, maskintekniker
Huttunen, Nina, begravningsplatsens skötare
Hyvärinen, Eeva, byggnadstillsynens assistent
Juvakka, Kaj, mätningsman
Kaukua, Ilkka, fastighetsmästare
Keski-Kohtamäki, Veli, underhållsmästare
Laakkonen, Hannu, projektövervakare
Lappi, Mirka, byråsekreterare
Mulari, Virpi, GIS-handläggare
Olkinuora, Fredrik, underhållsförman
Paavola, Esa, mätningsman
Pousi, Hannu, lantmäteritekniker
Salminen, Tomi, husteknikingenjör
Satomaa, Antti, mätningsman
Sillman, Liisa, markanvändningssekreterare
Silvennoinen, Emmi, stadsträdgårdsmästare


Samhällsteknik » Byggherreverksamhet och teknisk planering

Lehto, Ilona, byggnadsingenjör
Metsälä, Tommi, byggchef
Ahonen, Riitta, sekreterare för lokaladministration
Fonselius, Keijo, underhållsingenjör
Kaukua, Ilkka, fastighetsmästare
Laakkonen, Hannu, projektövervakare
Salminen, Tomi, husteknikingenjör


Samhällsteknik » Byggnadsinspektionen

Hellberg, Johan, byggnadsinspektör
Lamberg, Sirkka, byggnadsinspektör
Hyvärinen, Eeva, byggnadstillsynens assistent


Samhällsteknik » Kommunteknik

Aarni, Tapani, kommunteknikingenjör
Koivunurmi, Jaakko, kommunteknikchef
Långström, Lennart, projektingenjör
Aavalehto, Minna, underhållsträdgårdsmästare
Fors, Rita Maria, byråföreståndare
Haka-Taivalmäki, Ari, maskintekniker
Huttunen, Nina, begravningsplatsens skötare
Janas, Petri, underhållsarbetare
Keski-Kohtamäki, Veli, underhållsmästare
Kilpinen, Marja, stadsträdgårdsmästarens vikarie
Lappi, Mirka, byråsekreterare
Nyholm, Niklas, underhållsarbetare
Olkinuora, Fredrik, underhållsförman
Silvennoinen, Emmi, stadsträdgårdsmästare


Samhällsteknik » Markanvändning

Lassila, Marko, markanvändningschef
Määttälä, Johanna, fastighetsingenjör
Salminen, Matti, markanvändningsingenjör
Juvakka, Kaj, mätningsman
Mulari, Virpi, GIS-handläggare
Paavola, Esa, mätningsman
Pousi, Hannu, lantmäteritekniker
Satomaa, Antti, mätningsman
Sillman, Liisa, markanvändningssekreterare


Samhällsteknik » Miljöenheten


Social- och hälsovården

Kahanpää, Anja, äldreomsorgschef
Tikkanen, Ulla, social- och hälsovårdsdirektör
Hämäläinen, Piia, socialhandledare
Förström, Ann-Mari, socialarbetare
Kivistö, Päivi, socialarbetare
Koskinen, Tommi, tf. ekonomichef/
Luomajoki, Katja, förvaltningsassistent
Myhrberg, Jaana, socialservicechef
Nyholm, Timo, socialarbetare, barnatillsyningsman
Taira, Kaarina, byråföreståndare
Venermo, Mona-Harriet, socialarbetare


Social- och hälsovården » Hälsovård

Hellevuo, Pamela, läkare
Ilonen, Susanna, ansvarig tandläkare
Ekberg, Ilse, diabetesskötare
Heliövaara-Peippo, Satu, läkare
Karonen, Paula, fysioterapeut, lymfaterapeut
Kemppainen, Helena, Läkare
Korppinen, Titta, diabetesskötare
Kosonen, Tutta, sjukskötare
Laakso, Päivi, avdelningsskötare
Lindblad, Carita, byråföreståndare
Lähdesmäki, Sakari, läkare
Nykänen, Clary-Ann, skötare (vårdartiklar)
Rouhe, Hanna, läkare
Vasama, Jenni, läkare
Verho, Janne, läkare
Vähäsarja, Mirjam, ansvarig fysioterapeut
Pehkonen, Elina, avdelningsskötare


Social- och hälsovården » Socialarbetarna


Social- och hälsovården » Äldreomsorg

Ekholm, Marianne, chef för servicecentret
Kahanpää, Anja, äldreomsorgschef
Koskinen, Minna, projektchef
Lotvonen, Heljä, ansvarig läkare för hem- och institutionsvården, tf. ledande läkare
Allenius, Guy, maskinställare
Heinrichs, Karin, byråsekreterare
Helokallio, Saila, verksamhetsinstruktör
Kaltiainen, Laura, servicehandledare (utvecklingsstörda)
Kekki, Juuso, hemvårdsledare
Larva, Jenni, fysioterapeut
Markus, Raija, byråföreståndare
Myllärinen, Raili, avdelningssköterska
Nyholm, Telma, tf. avdelningsskötare
Pyykkönen, Lea, avdelningsskötare
Tuuras, Nina, avdelningsskötare


Stadskansliet

Hytönen, Päivi, personalchef
Söderlund, Gun, stadssekreterare
Widén, Torsten, stadsdirektör
Filipsson-Korento, Lena, stadsjurist
Jahnsson, Markus, informationssekreterare
Hedman, Carola, publikationssekreterare
Hirvensalo, Laura, lönesekreterare
Hyttinen, Eeva, lönebokförare
Häggström, Gun, telefoncentralskötare
Kalliomaa, Pilvi, vs. förvaltningschef/förvaltningsassistent
Karlsson, Mattias, byråsekreterare
Luostarinen, Katja, lönesekreterare
Mäkäräinen, Pirkko, lönesekreterare
Nyman, Karola, byråföreståndare
Ohtamaa, Tuija, löneförvaltningssekreterare
Rihto, Juha, vaktmästare
Sonck, Monica, översättare
Vänttilä, Kerstin, lönesekreterare
Wollsten, Solveig, växel/byråsekreterare
Lännerholm, Merja, översättare


Gemensam postadress för stadens ämbetsverk och anstalter

PB 52
02701 Grankulla

e-post:
fornamn.efternamn@grankulla.fi
växeln: (09) 50561
fax (09) 5056 535

Faktureringsadress

PB 1
02701 Grankulla

FO nummer 0203026-2

Nätfaktureringsadress:
003702030262.
BAWCFI22

Att skicka fakturor till staden >


Allmänt nödnummer

 

112

räddningsverken 112


Vatten- och elfel


Vattenförsörjningens felanmälan

Helsingforsregionens miljötjänster

(dygnet runt)

(09) 1561 3000

HSY Vesi >


Störningar i elnätet
Fortum Esbo
(dygnet runt)

020 520 5300

Störningar i fjärrvärme- och naturgasdistributionen
Fortum Esbo
(dygnet runt)

020 520 5400


Flera felanmälningar

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä