Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Kontaktuppgifter

På denna sida finns kontaktuppgifter till stadens personal och ämbetsverk.
Du kan kontakta oss per e-post, brev, fax eller per telefon.

E-postadresserna; fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

 


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


A

Aarni, Tapani, kommunteknikingenjör
Aarniokoski, Sari, undervisningschef
Ahlholm, Ilpo, rektor
Aavalehto, Minna, underhållsträdgårdsmästare
Ahonen, Riitta, sekreterare för lokaladministration
Allenius, Guy, maskinställare
Altonen, Antti, matserviceföreståndare
Anjala, Kristiina, servicesekreterare
Asplund, Sirkku, matserviceföreståndare
Aurala, Pauliina, redovisningsplanerare


B

Backman, Heidi, bildningsdirektör
Boström, Mikael, ekonomidirektör
Björkstam, Eva, daghemsföreståndare
Berg, Alexandra, ansvarig biblioteksfunktionär
Björnman, Tuula, specialbiblioteksfunktionär
Bergholm, Jamina, öppen familjeverksamhet


E

Ehonsalo, Pirjo, daghemsföreståndare
Ekholm, Marianne, chef för servicecentret
Ekberg, Ilse, diabetesskötare
Enbäck, Tuula, huvudkassör


F

Filipsson-Korento, Lena, stadsjurist
Forss-Ilves, Riia, daghemsföreståndare
Fonselius, Keijo, underhållsingenjör
Fors, Rita Maria, byråföreståndare
Förström, Ann-Mari, socialarbetare


G


H

Harju, Marianna, direktör för samhällstekniken
Hytönen, Päivi, personalchef
Hellberg, Johan, byggnadsinspektör
Hellevuo, Pamela, läkare
Hiitola, Annika, tf. chef för småbarnsfostran
Haka-Taivalmäki, Ari, maskintekniker
Hedman, Carola, publikationssekreterare
Heinrichs, Karin, byråsekreterare
Heliövaara-Peippo, Satu, läkare
Helokallio, Saila, verksamhetsinstruktör
Hietala, Jari, systemspecialist
Hikman, Susan, matserviceföreståndare
Himberg, Patrik, specialungdomsledare (finskspråkig)
Hirvensalo, Laura, lönesekreterare
Huotari, Niina, matserviceföreståndare
Huttunen, Nina, begravningsplatsens skötare
Huttunen, Tiina, matserviceföreståndare
Hyttinen, Eeva, lönebokförare
Hyvärinen, Eeva, byggnadstillsynens assistent
Hållfast, Tuija, matserviceförman
Häggström, Gun, telefoncentralskötare
Hämäläinen, Piia, socialhandledare
Häyrinen, Mikaela, byråföreståndare
Höglund, Maria, skolpsykolog
Haapalainen, Kermit, ungdomsledare (finskspråkig)


I

Ilonen, Susanna, ansvarig tandläkare
Iikkanen, Lea, matserviceföreståndare


J

Jahnsson, Markus, informationssekreterare
Janas, Petri, underhållsarbetare
Jokela, Veli-Matti, IT-planerare
Juutinen, Anna, ansvarig biblioteksfunktionär
Juvakka, Kaj, mätningsman


K

Kahanpää, Anja, äldreomsorgschef
Koivunurmi, Jaakko, kommunteknikchef
Korhonen, Leila, kosthållschef
Korpinen, Pirjo, serviceförman
Koskinen, Minna, projektchef
Kalliomaa, Pilvi, vs. förvaltningschef/förvaltningsassistent
Kaltiainen, Laura, servicehandledare (utvecklingsstörda)
Kantanen, Sari, biblioteksfunktionär
Karlsson, Gun, matserviceföreståndare
Karlsson, Mattias, byråsekreterare
Karonen, Paula, fysioterapeut, lymfaterapeut
Kaukua, Ilkka, fastighetsmästare
Kekki, Juuso, hemvårdsledare
Kemppainen, Helena, Läkare
Keski-Kohtamäki, Veli, underhållsmästare
Keskiharju, Ville, dataadministrationsspecialist
Kilpinen, Marja, stadsträdgårdsmästarens vikarie
Kivi, Matti, projektplanerare
Kooni, Samrit, matserviceföreståndare-städare
Korkeila, Katri, matserviceföreståndare
Korppinen, Titta, diabetesskötare
Kosonen, Tutta, sjukskötare
Kärki, Jouni, kulturproducent
Kivistö, Päivi, socialarbetare
Koskinen, Tommi, tf. ekonomichef/


L

Lamberg, Sirkka, byggnadsinspektör
Lassila, Marko, markanvändningschef
Lehto, Ilona, byggnadsingenjör
Liitti-Saarela, Päivi, biträdande rektor
Lindholm-Ahlefelt, Anders, kultur- och fritidschef
Lotvonen, Heljä, ansvarig läkare för hem- och institutionsvården, tf. ledande läkare
Långström, Lennart, projektingenjör
Laakkonen, Hannu, projektövervakare
Laakso, Päivi, avdelningsskötare
Lamminparras, Merja, informatiker
Lappi, Mirka, byråsekreterare
Larva, Jenni, fysioterapeut
Leimuvaara, Niina, skolsekreterare
Lindblad, Carita, byråföreståndare
Luhtanen, Terhi, biblioteksfunktionär
Luostarinen, Katja, lönesekreterare
Lähdesmäki, Sakari, läkare
Luomajoki, Katja, förvaltningsassistent
Lännerholm, Merja, översättare


M

Mellanen, Petri, ekonomichef
Metsälä, Tommi, byggchef
Mollgren, Bjarne, undervisningschef
Määttälä, Johanna, fastighetsingenjör
Manner, Suvi, matserviceföreståndare
Markus, Raija, byråföreståndare
Mulari, Virpi, GIS-handläggare
Munck, Henrietta, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Munnukka, Anja, skolsekreterare
Mylläri, Jarkko, läromiljöutvecklare
Myllärinen, Raili, avdelningssköterska
Mäkiö, Jan, specialungdomsledare (svenskspråkig)
Mäkäräinen, Pirkko, lönesekreterare
Myhrberg, Jaana, socialservicechef


N

Numminen, Piritta, biblioteksdirektör
Nurmi, Leena, planeringsansvarig lärare
Nuutila, Jarkko, ansvarig biblioteksfunktionär
Nyholm, Niklas, underhållsarbetare
Nyholm, Telma, tf. avdelningsskötare
Nykänen, Clary-Ann, skötare (vårdartiklar)
Nyman, Karola, byråföreståndare
Nyholm, Timo, socialarbetare, barnatillsyningsman


O

Ojanperä, Riitta, daghemsföreståndare
Ohtamaa, Tuija, löneförvaltningssekreterare
Olkinuora, Fredrik, underhållsförman


P

Porvali, Leena, sektorsekreterare
Paavola, Esa, mätningsman
Pellinen, Raija, systemexpert
Pirvola-Nykänen, Helena, idrottsinstruktör
Pousi, Hannu, lantmäteritekniker
Pukonen, Elina, matserviceförman, Villa Breda
Pynnönen, Elina, byråsekreterare
Pyykkönen, Lea, avdelningsskötare
Pehkonen, Elina, avdelningsskötare


R

Ranta, Jarmo, rektor
Rekiranta, Riitta, rektor
Renman, Roger, rektor
Rosenqvist, Anders, rektor
Rusama, Seppo, dataadministrationschef
Rönnlund, Anette, daghemsföreståndare
Rantanen, Pirjo, skolsekreterare
Rihto, Juha, vaktmästare
Rouhe, Hanna, läkare
Rulamo, Päivi, biblioteksfunktionär
Rusanen, Janne, planmästare


S

Söderlund, Gun, stadssekreterare
Salminen, Matti, markanvändningsingenjör
Sandelin, Tuija, ekonomiplanerare
Sunesdotter, Catharina, rektor
Saarinen, Sirpa, reskontraskötare
Salin, Saara, informatiker
Salminen, Tomi, husteknikingenjör
Sarpaneva, Sari, hallmästare
Satomaa, Antti, mätningsman
Sidibeh, Modou, ungdomsledare (svenskspråkig)
Sillman, Liisa, markanvändningssekreterare
Silvennoinen, Emmi, stadsträdgårdsmästare
Sirén, Marja, skolsekreterare
Sissala, Riikka, informatiker
Socialarbetare, socialhandledare, Sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja,
Sonck, Monica, översättare
Storbacka, Brita, skolsekreterare
Stubbe, Marjut, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Sundkvist, Sofia,
Svartsjö, Lisa, skolpsykolog
Somila, Paula, daghemsföreståndare


T

Tikkanen, Ulla, social- och hälsovårdsdirektör
Tuuras, Nina, avdelningsskötare
Taira, Kaarina, byråföreståndare


V

Vuosalmi, Kirsi, daghemsföreståndare
Vartia, Merja, ansvarig biblioteksfunktionär
Vasama, Jenni, läkare
Verho, Janne, läkare
Viitanen, Anna, förvaltningssekreterare
Vähäsarja, Mirjam, ansvarig fysioterapeut
Vänttilä, Kerstin, lönesekreterare
Venermo, Mona-Harriet, socialarbetare


W

Widén, Torsten, stadsdirektör
Waltonen, Marja Liisa, skolkurator
Westerling, Martin, skolpsykolog
Westerlund, Sonja, skolsekreterare
Wollsten, Solveig, växel/byråsekreterare
Wahlström, Niklas, rektor


Gemensam postadress för stadens ämbetsverk och anstalter

PB 52
02701 Grankulla

e-post:
fornamn.efternamn@grankulla.fi
växeln: (09) 50561
fax (09) 5056 535

Faktureringsadress

PB 1
02701 Grankulla

FO nummer 0203026-2

Nätfaktureringsadress:
003702030262.
BAWCFI22

Att skicka fakturor till staden >


Allmänt nödnummer

 

112

räddningsverken 112


Vatten- och elfel


Vattenförsörjningens felanmälan

Helsingforsregionens miljötjänster

(dygnet runt)

(09) 1561 3000

HSY Vesi >


Störningar i elnätet
Fortum Esbo
(dygnet runt)

020 520 5300

Störningar i fjärrvärme- och naturgasdistributionen
Fortum Esbo
(dygnet runt)

020 520 5400


Flera felanmälningar

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä