Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Kontaktuppgifter

På denna sida finns kontaktuppgifter till stadens personal och ämbetsverk.
Du kan kontakta oss per e-post, brev, fax eller per telefon.

E-postadresserna; fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

 


Namn:Haikarainen, Merja
Organisaatio:Lilla Akademin
Telefon:(09) 5056 476

Till personalförteckningen


Gemensam postadress för stadens ämbetsverk och anstalter

PB 52
02701 Grankulla

e-post:
fornamn.efternamn@grankulla.fi
växeln: (09) 50561
fax (09) 5056 535

Faktureringsadress

PB 1
02701 Grankulla

FO nummer 0203026-2

Nätfaktureringsadress:
003702030262.
BAWCFI22

Att skicka fakturor till staden >


Allmänt nödnummer

 

112

räddningsverken 112


Vatten- och elfel


Vattenförsörjningens felanmälan

Helsingforsregionens miljötjänster

(dygnet runt)

(09) 1561 3000

HSY Vesi >


Störningar i elnätet
Fortum Esbo
(dygnet runt)

020 520 5300

Störningar i fjärrvärme- och naturgasdistributionen
Fortum Esbo
(dygnet runt)

020 520 5400


Flera felanmälningar

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä