Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Stadens ledningsgrupp

 

Stadsdirektör
Torsten Widén
tfn (09) 5056 237

 

Ekonomidirektör

Mikael Boström
Drätselkontoret >
tfn (09) 5056 228


Stadssekreterare

Gun Söderlund
Stadskansliet >
tfn (09) 5056 238


Social- och hälsovårdsdirektör
Ulla Tikkanen
Social- och hälsovård >
tfn (09) 5056 246

Direktör för samhällstekniken
Marianna Harju
Samhällsteknik >
tfn (09) 5056 234


Bildningsdirektör
Heidi Backman
Bildningssektorn >
tfn (09) 5056 825Kontaktuppgifter

e-postadressen i form:
fornamn.efternamn@grankulla.fi
adress:

Grankullavägen 10
02700 Grankulla
telefon (växel)  (09) 50561


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä