Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

E-postadresser


Allmän:

grankulla@grankulla.fi


Ärenden som skall registreras:

registratur@grankulla.fiGrankulla stads anställda har e-postadresser enligt modellen:

fornamn.efternamn@grankulla.fi


med undantag av

ungdomsväsendet, de finskspråkiga skolorna:

fornamn.efternamn@edu.grankulla.fi


de svenskspråkiga skolorna:

fornamn.efternamn@edu.grankulla.fiGrankulla stads förtroendevalda har e-postadresser enligt modellen:


fornamn.efternamn@grankulla.fiWebbärenden

Alla frågor rörande Grankullas www-sidor och övriga ärenden i anknytning till dessa kan skickas till e-postadressen:

webmaster@grankulla.fi


at-märke

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä