Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Delta och påverka

Med påverkan avses kommuninvånarnas deltagande i skötseln av gemensamma ärenden.

 

Det är ytterst viktigt att invånarna deltar i utvecklingen av den kommunala verksamheten och i den diskussion som förs om denna.
På de här sidorna får du information om olika sätt att påverka kommunens verksamhet.

Du kan ge oss respons, komma med invånarinitiativ eller delta i diskussionen.

 

Bekanta dig också med publikationen "Demokratiindikatorer för Huvudstadsregionen" (finns delvis på svenska):

Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit -käsikirja (pdf) (689.1 KB)

 


Grani-dagen


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä