Valikko

Ansökan om hyresbostad i Villa Viola kan nu inlämnas

Ett nytt flervåningshus med hyresbostäder blir färdigt på Brandkårsgränden nära servicecentret Villa Breda i juli 2017. Ansökningsprocessen för bostäderna har börjat.

Ansökningsblanketterna med anvisningar samt övrigt material läggs upp på stadens webbplats. Man kan inte ansöka om de här bostäderna på stadens sedvanliga ansökningsblankett för hyresbostäder.

Bostäderna som nu kan sökas är följande: 9 st. ettor, 16 st. tvåor och 3 st. treor. Lägenheterna är rökfria. Bostäderna är anpassade för personer med funktionshinder och invånarna väljs utgående från de sökandes bostadsbehov, tillgångar och inkomster. Bostäderna ligger invid servicecentret och prioritet ges åt pensionärer, äldre personer och personer i behov av handikappanpassad bostad som är bosatta i Grankulla.


Mer information: chefen för servicecentret Marianne Ekholm: marianne.ekholm@grankulla.fi eller tfn 09 5056 457.

ANSÖKAN:

På Kiinteistötahkolas sidor finns huset och bostäderna med bottenplaner framlagda med hyrespriser. Ansökningen sker elektroniskt via nätsidan eller per telefon.* * *


Kriterierna för val av invånare till Villa Viola har fastställts

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade vid sitt möte 22.11.2016 ansökningsförfarandet och kriterierna för val av invånare till de handikappanpassade hyresbostäderna som byggs vid Brandkårsgränden.
 
Invånarna väljs utgående från de sökandes bostadsbehov, tillgångar och inkomster. Bostäderna ligger nära servicecentret och prioritet ges åt pensionärer, äldre personer och personer i behov av handikappanpassad bostad som är bosatta i Grankulla.

Dessutom beaktas följande faktorer som påverkar bostadsbehovet:
1. Den nuvarande bostaden är inte ändamålsenlig med tanke på sökandens (eller makens/makans) funktionsförmåga, och sökanden har ingen annan möjlighet att ordna lämplig bostad. Avsaknad av hiss och andra strukturella hinder i bostaden gör det svårare att klara sig självständigt, och en flytt till en handikappanpassad bostad minskar behovet av tjänster eller skjuter det helt på framtiden.

2. Sökanden (eller maken/makan) drar nytta av de tjänster som erbjuds av servicecentret Villa Breda på grund av sjukdom, handikapp, försvagad funktionsförmåga eller särskilt behov av stöd. 

3. Sökanden kan inte fortsätta att bo i sin nuvarande bostad för att hen känner sig otrygg.
Utöver dessa principer kan enskilda fall avgöras skilt för sig för att skapa en lösning som är ändamålsenlig för klienten och staden.

Medelhyran för bostäderna är 18,00 euro/m²/mån. och den bestäms så att ingen enskild bostads hyra överskrider nivån 20,00 euro/m²/mån. Utöver hyran ska invånarna betala en skild vattenavgift på 20 euro/mån. Rökning är inte tillåten i bostäderna.

Ansökningsprocessen och en närmare presentation av hyresbostäderna bereds i samarbete med Primus Kodit Oy. Ansökningstiden kommer att inledas uppskattningsvis 1.2.2017. Information om ansökningsförfarandet kommer att publiceras både i KaunisGrani och på stadens webbplats.

Tilläggsuppgifter: chef för servicecentret, Marianne Ekholm, tfn 050 301 7457, e-post: marianne.ekholm@grankulla.fi