Valikko

Respons om underhåll av allmänna områden

Det här är Grankulla stads responssida, där du kan ge respons på kartan om underhållet.

Vi uppskattar alla kommentarer vi får. Ge gärna också din kontaktinformation (helst e-postadress).

Vi kontaktar i mån av möjlighet dem som lämnat respons, om vi lyckats åtgärda det påtalade missförhållandet.

Ni kan också kontakta oss via email - kunnossapito@kauniainen.fi

Tack!


För att ge respons: klicka på det aktuella stället på kartan.

Anvisning för kartan (Google)