Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Grankulla och World Design Capital 2012

I Grankulla kommer man att koncetrera sig på några huvudpunkter där design och service möts. Man vill skapa hållbara och vettiga lösningar inom stadsplaneringen, utveckla servicehelheter för äldre genom servicedesign, få ungdomar med i gestaltandet av sin framtid och på alla sektorer lyfta fram sådant som främjar ett gott liv.

Under året ordnas bl.a. föreläsningsserier om stadens ideologi och utveckling, en konstnärs-ateljé öppnas och en musikfest som fyller internationella mått.
Därtill innehåller året flera mindre projekt och evenemang i olika samanhang inom staden, genom vilka invånara och andra aktörer involveras i samhället och i strävan att aktivera livsmiljön.

Grankulla deltar också aktivt i städernas gemensamma större projekthelheter under året.

Utgångspunkterna för Grankullas WDC projekt har varit historien och ideologin bakom stadens grundande, en naturlig samhörighet, ett aktivt föreningsliv och vikten av möten mellan generationer.

WDCxKAUNIAINEN Kuvitus minimikoko RGB

Ett samhörigt Grankulla

Följande fyra helheter ryms inom denna kategori:

  1. Grankulla musikfest 2012, ett av designårets huvudevenemang i Grankulla.
  2. De äldres Grankulla, som går ut på övergripande planering av äldreservicen.
  3. Den moderna villastadens bebyggda miljö, där avsikten är att inkludera designsynvinkeln i alla faser av stadsplaneringen.
  4. Projekt som anknyter till påverkan och delaktighet, vilkas syfte är att komma med nya modeller och sätt att delta från närdemokratins synpunkt.


  World Design Capital Helsinki 2012

  Helsingfors är världens designhuvusdtad år 2012. Grankulla deltar i året tillsammans med Esbo, Vanda och Lahtis.

  Temat för World Design Capital Helsinki 2012 -året är vardagsdesign. Målet är att presentera olika sätt för att utveckla vardagen och levnadsmiljön genom att använda design.

  Läs World Design Capital Helsinki 2012 -programmet:
  • Designhuvudstadens sidor
  • Blädderbart programsammandrag som kan laddas (på finska)

  Designhuvudstaden hittas också  på Facebook, Twitter och Tumblr

  Evenemangen finns också som mobilapp.

  Kontaktuppgifter


  Susanna Tommila
  Kultur- och fritidschef

  Grankulla stad
  Ungdomsgården
  Västra skolstigen 1
  02700 Grankulla

  (050) 3664251
  susanna.tommila [at ] grankulla.fi


  Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä