Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Stadens öppettider sommaren 2012

Sommarblommor (Foto: CH)


Stadens kundbetjäning fungerar sommaren 2012 med något andra öppettider än normalt. Personalens semstrar koncentreras till juli, men nödvändig service och tjänster tryggas och ges ändå.

De personer som är på jobb och de olika tjänsterna når man per telefon. Det är bra att på förhand komma överens om besökstider.


Närmare upplysningar om de olika verksamheternas öppettider:

Staden och stadshuset SOMMAREN 2102 (pdf) (92 KB)

Hälsostationen SOMMAREN 2012 (pdf) (65.7 KB)

Socialtjänster SOMMAREN 2012 (pdf) (60.5 KB)


        Bibliotekets öppettider hittas här >


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä