Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Nyhetsarkiv

17.06.2010

Stadens munhälsovård ger betalningsförbindelser till privattandläkare

Grankulla stads munhälsovård tar i juni i bruk ett förfarande med betalningsförbindelser till privata tandläkarmottagningar. Beslutet om detta fattades av social- och hälsovårdsnämnden för att råda bot på köerna till stadens tandläkarmottagning.

Stadens hälsocentralen kommer således att erbjuda en del av de vuxna patienterna en möjlighet att med en betalningsförbindelse tillgodose det av hälsocentralstandsläkaren konstaterade vårdbehovet vid en privattandläkares mottagning som patienten själv väljer och vilken godkänner stadens betalningsförbindelse

Den vård man får med betalningsförbindelse faktureras på samma sätt som vård i hälsocentralens munhälsovård.

Läs mer om förfarandet på munhälsovårdens sidor >


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä