Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Grankulla -
staden med de goda arbetsplatserna

 

Grankulla är en tvåspråkig, naturnära trädgårdsstad, där det är gott att leva, bo och arbeta. Grankulla erbjuder förstklassiga tjänster. Vi behöver ständigt ny personal för att garantera den högklassiga servicen. Vi erbjuder ett tryggt arbetsförhållande i en inspirerande, uppmuntrande arbetsmiljö, som satsar på fortbildning.

 

Den tvåspråkiga omgivningen erbjuder dig möjlighet att berika ditt kulturella kunnande och här kan du fördjupa dina färdigheter i det andra inhemska språket.
Här finns allt nära till hands, vilket främjar bildande av nätverk och tvärprofessionellt samarbete.

 

Välkommen!
En rökfri arbetsplats

intro

Savuton työpaikka -esite

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä