YLK keskustakuva
Yhdyskuntatoimi

Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset sisältävät määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Kauniaisten kaupungissa. Määräykset sitovat kaikkia kaupungin alueella toimivia - asukkaita, yrityksiä ja muita, joiden toiminnasta voi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Kauniaisten kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.10.2010 § 60 Kauniaisten kaupungin päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset.

1.1.2011 voimaan astuvat päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset voit lukea tästä:


Ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2011 (pdf) (247.2 KB)





Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä