Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Stadsinfo

kauniainenGrankulla är en av huvudstadsregionens fyra kommuner. Staden ligger 15 km väster om Helsingfors, omgiven av grannstaden Esbo. Karakteristiskt för Grankulla är att staden genom åren kunnat bevara både villabebyggelse och sin trädgårdsstadsmiljö.

Grankulla köpcentrum har vuxit upp kring järnvägsstationen. Här finns stadshus, bibliotek, två kyrkor samt butiker och andra serviceinrättningar. Centrum omges av skogsmark och naturstigar, parker, skolor, idrottsanläggningar och småhusbebyggelse.
Stor vikt har lagts vid invånarnas trivsel och vid serviceutbudet i olika former och för alla åldrar. Fritidsalternativen är många; idrott och motion, kursverksamhet, konserter, utställningar mm.

Kort om Grankulla

Grundat: 1906
Köping :  1920
Stad:        1972

Invånare 2014

9101
(59 % finska, 36 % svenska, 5 % övriga


Areal

6,0 km2, vattenområde 0,1 km2

Politisk sammansättning 2013-2016

SFP 18, SAML 12,
GRÖNA 2, SDP 1, KD 1, SANNF 1
sammanl. 35


Stadshuset

Grankullavägen 10

tfn (09) 50561 (växeln)

e-post:
grankulla [at] grankulla.fi
registratur [at] grankulla.fi

Öppethållningstider:
Vardagar kl. 8.00-15.45
ti, on, to också kl. 17.00-19.30
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä