Valikko
Aktuellt och kungörelser

26.05.2015 Grankulla skejtpark renoveras(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

26.05.2015 Ny liten park vid Båtlänningsvägen(Aktuellt från kommuntekniken)

Läs mera

26.05.2015 Grönanläggningsarbetena kring dammen vid Bensowsgränden har påbörjats- talkoarbete i juni(Aktuellt från kommuntekniken)

16.6.2015 kan stadens invånare delta i talkoarbete vid Bensowsdammen för att förgöra en skadlig främmande art, jätteslide.

Läs mera

21.05.2015 Grankulla stad säljer en höghustomt i Björkgård(Aktuellt och kungörelser)

Läs mera


Evenemang

28.5.2015 - 4.9.2015

11.5.-30.5.2015

Pöö Pöö Pöllö-kuvitusnäyttely

28.5.2015 klo 18:30 - 20:00

Grankulla kammarkörs Vårbukett-konsert idag

2.6.2015 klo 18:00 - 20:00

Vattenundersökningsutflykt vid Gallträsk för 6-10 åringar

14.6.2015 klo 17:00 - 19:30

Kultur- och naturhistorisk promenad - spår av gamla Grankulla i naturen.

15.6.2015

Stadsstyrelsen ordförande Finn Bergs invånarmottagning

6.8.2015 klo 16:30 - 20:00

Länsirastit

Motionsorientering


Service i Grankulla