Valikko

Stadshusområdet


UTKAST TILL DETALJPLANEÄNDRING FRAMLAGT (62 § i MarkByggL och 30 § i MarkByggF)

Ak 221
STADSHUSOMRÅDET


Ändringsområdet omfattar tomterna 12–13 och 16 i kvarter 8 i stadsdel 1 samt kvarter 210 i stadsdel 2 samt gatu- och rekreationsområden (Grankullavägen 10, Junghansgränden 1–3, Leagränden 2–4).

Målet är att ändra detaljplanen för tomt 16 i kvarter 8 (Grankullavägen 10) och tomt 3 i kvarter 210 (Junghansgränden 3) så att tomterna primärt används för boende samt för placering av tjänster och stadens förvaltningslokaler. I samband med detaljplaneändringen undersöks också dimensionerna för tomt 2 i kvarter 210 (Junghansgränden 1) och placeringen av funktioner på tomten, samt reserveringarna och funktionerna för rekreations- och gatuområden. Dessutom uppdateras detaljplanebeteckningarna och planbestämmelserna för tomterna 12 och 13 i kvarter 8 (Junghansgränden 4 och 6) samt tomt 1 i kvarter 210 (Leagränden 2).

Utkastet är framlagt enligt 30 § i MarkByggF på anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) 11.1.–28.2.2018 under tjänstetid 8.0015.45 samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/Dp221.

Ett allmänt diskussions- och informationsmöte om planen ordnas torsdagen 18.1.2018 kl. 18.00–20.30 i Nya Paviljongen (adress Västra Skolstigen 3).

Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att framföra åsikter om planutkastet. Eventuella åsikter ska lämnas skriftligen eller per e-post till samhällstekniska utskottet senast 28.2.2018. Postadress: Grankulla stad, Samhällstekniska utskottet, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10.

Beredare/närmare upplysningar:            

Marko Lassila tfn 050 382 9313
Matti Salminen tfn 050 411 1851, fornamn.efternamn@grankulla.fi


Grankulla 11.1.2018
Samhällstekniska utskottet


Handlingar

(Klicka på bilden för större format)
Karta, beteckningar och detaljplanebestämmelser (Ak 221, Stadshusområdet, utkast)Beskrivning med bilagor (Ak 221, Stadshusområdet, utkast)
En modell av utkastalternativet finns till påseende i stadshusets entréhall under hela framläggningstiden. Modellen kan ses också på diskussions- och informationsmötet på Nya Paviljongen 18.1 kl. 18.00–20.30.

Obs!
Modellen har förts till Nya Paviljongen med tanke på invånarmötet och kommer tillbaka till stdashusets entréhall senast på fredag eftermiddag 19.1.
(17.1.)


Planområdets läge på kartan