Valikko

En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17

FÖRSLAG TILL DETALJPLANEÄNDRING FRAMLAGT (65 § i MarkByggL och 27 § i MarkByggF)

Ak 217
En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17


Ändringsområdet omfattar en del av kvarter 49 i 4:e stadsdelen (Bredavägen 15–17). I planändringen ingår en bindande ändring av tomtindelningen.

Målet är att detaljplanen ska ändras så att en markanvändning som passar i området kan bestämmas.


Förslaget är framlagt enligt 27 § i MarkByggF på anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) 22.2.2018–23.3.2018 under tjänstetid 8.0015.45 samt på stadens webbplats http://www.grankulla.fi/dp217.

Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att göra anmärkningar mot planförslaget. Eventuella anmärkningar ska lämnas skriftligen eller per e-post till stadsstyrelsen senast 23.3.2018. Postadress: Grankulla stad, Stadsstyrelsen, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10.

Beredare/närmare upplysningar: Matti Salminen tfn 050 411 1851, fornamn.efternamn@grankulla.fi

Grankulla 22.2.2018

Stadsstyrelsen
Planområdets läge på kartan