Valikko

En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17

Ändringsområdet omfattar en del av kvarter 49 i 4:e stadsdelen (Bredavägen 15–17).

Målet är att detaljplanen ska ändras så att en markanvändning som passar i området kan bestämmas.

Utkastet var framlagt enligt 30 § i MarkByggF 27.9.2016–27.10.2016.


Handlingar

Karta och beteckningar (Ak 217, En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17, utkast) (pdf) (247.8 KB)
Beskrivning med bilagor (Ak 217, En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17, utkast) (pdf) (14.6 MB)

PDB En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17 (uppdaterad 28.10.2016) (pdf) (939.2 KB)

Planområdets läge på kartan